Hoe werkt het?

De nieuwe KARWEI in Goirle is bijna af! De bouwmarkt gaat verhuizen, vergroten en vernieuwen. Om dit te vieren zoeken we de beste DIY-vrouw van Goirle en omgeving. Helaas is het niet meer mogelijk om je in te schrijven maar kom kijken gerust kijken bij de halve finale op 18 februari of de finale op 11 maart!

De contest bestaat uit 3 rondes:
1) Jouw eigen DIY-project. Heb jij een eigen lamp gemaakt, tafeltje opgeknapt of je wanden gedecoreerd? Upload vóór 7 februari 2017 een (voor en) na foto.
2) Live aan de slag. Op 18 februari klussen en stylen de winnaressen van ronde 1 een DIY-opdracht op het Kloosterplein in Goirle.
3) De finale opdracht. Wie creëert er samen met een assistent klusser (vrouw) de mooiste ruimte? De finalisten strijden op 11 maart 2017 bij de nieuwe KARWEI Goirle om een wooncheque van €2.000,- te besteden bij KARWEI Goirle.

Helaas is inschrijven niet meer mogelijk

Voorwaarden

Deelname aan deze actie staat alleen open voor vrouwen vanaf 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Goirle en omliggende woonplaatsen.

De deelnemers aan de KARWEI DIY-contest zijn beschikbaar op zaterdag 18 februari en zaterdag 11 maart 2017.

De winnaar van DIY-contest ontvangt een wooncheque ter waarde van 2.000,- euro. Daarnaast ontvangen de andere twee finalisten ieder een wooncheque ter waarde van 250,- euro. Deze wooncheques zijn alleen te besteden bij de KARWEI in Goirle.

 

Klik hier voor alle voorwaarden

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “KARWEI DIY-contest in Goirle en omgeving”. Organisator is de formule KARWEI van Intergamma B.V. te Leusden (verder ook te noemen: ‘KARWEI’), gevestigd en kantoorhoudende te Leusden.
2. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 7 weken in de periode van maandag 23 januari t/m zaterdag 11 maart 2017. Deelnemers maken kans op de onder artikel 13 genoemde prijzen.
3. De gegevens van deze actie worden door KARWEI verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.
4. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene actievoorwaarden.

II. Deelname
5. Deelname aan deze actie staat alleen open voor vrouwen vanaf 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Goirle en omliggende woonplaatsen. Uitgezonderd de hierna bij artikel 8 en 9 te noemen personen. Aan deze actie zijn geen deelnamekosten verbonden.
6. De deelnemers aan de KARWEI DIY-contest zijn beschikbaar op zaterdag 18 februari en zaterdag 11 maart 2017.
7. KARWEI en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
8. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van KARWEI, van haar reclamebureau, -alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
9. Deelnemers dienen meerderjarig (18 jaar of ouder) te zijn.
10. KARWEI behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar motiverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens KARWEI.

III. Speelwijze
11. Om de opening van de nieuwe KARWEI in Goirle met de bezoekers van de bouwmarkt te vieren, organiseert men een KARWEI DIY-contest voor vrouwen in Goirle en omgeving. KARWEI Goirle zoekt de komende weken uit wie de beste DIY’er van de omgeving Goirle is. De contest is speciaal ontworpen voor vrouwen en bestaat uit drie verschillende rondes. Via de website www.karwei-diy.nl/goirle melden deelnemers zich aan door een eerder DIY-project te beschrijven in woord en beeld. Vervolgens kiest de jury, bestaande uit de stylisten Leonie Mooren, Mark van Hooff en Ronald Vroomans, de 6 beste DIY-projecten. Daaropvolgend vindt op zaterdag 18 februari de halve finale plaats op het Kloosterplein in Goirle. De jury kiest andermaal de 3 beste DIY-ideeën. Deze drie finalisten maken op zaterdag 11 maart op het parkeerterrein van de nieuwe KARWEI in Goirle kans op de hoofdprijs van de DIY-contest. Tijdens de finale op zaterdag 11 maart mogen de finalisten de hulp inroepen van 1 vrouw.
IV. Vaststelling winnaars en prijs
12. Het bepalen van de winnaar geschiedt op zaterdag 11 maart door de jury bestaande uit Leonie Mooren, Mark van Hooff en Ronald Vroomans.
13. De winnaar van DIY-contest ontvangt een wooncheque ter waarde van 2.000,- euro. Daarnaast ontvangen de andere twee finalisten ieder een wooncheque ter waarde van 250,- euro. Deze wooncheques zijn alleen te besteden bij de KARWEI in Goirle.

V. Uitkering prijs
14. De winnaar wordt uiterlijk op zaterdag 11 maart bekend gemaakt op het parkeerterrein van KARWEI Goirle. De naam van de winnaar wordt ook bekendgemaakt op het Facebook account van KARWEI Goirle.
15. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
16. De prijs heeft een waarde van €2.000,-.
17. Als de prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van KARWEI. Ook bij weigering van de prijs vervalt deze aan KARWEI.

VI. Publicatie prijswinnaar en deelnemers
18. De winnaar en de deelnemers aan de DIY-contest stemmen er door middel van deelname aan deze actie in toe dat zijn/haar naam op KARWEI.nl, karwei-diy.nl/goirle en op het Facebook- account van KARWEI Goirle worden gepubliceerd. Tevens stemmen de deelnemers en de winnaar er door middel van deelname aan deze actie in dat KARWEI rechtenvrij gebruik mag maken van portret t.b.v. communicatie-uitingen rondom de KARWEI DIY-contest in Goirle en omgeving.
19. Indien de winnaars op verzoek van KARWEI meewerken aan enige andere vorm van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar en deelnemers.
20. De winnaar en deelnemers zijn niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit. Alle eventuele (publicatie en publicitaire) materialen zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van KARWEI.
VII. Reclamering
21. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
22. Indien een deelnemer een klacht heeft in verband met deze KARWEI actie kan deze tot 30 dagen na bekendmaking van de winnaars ingediend worden. Na deze 30 dagen kan niet meer gereclameerd worden en vervallen de rechten van de deelnemer.
23. Deelnemers die hebben gereclameerd ontvangen uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie.
24. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan geschieden via de KARWEI Consumentenservice, Postbus 100, 3830 AC Leusden.

VII. Slotbepalingen
25. KARWEI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan en/of fouten van het netwerk; internetsites; software of hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelname gegevens. KARWEI sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
26. KARWEI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met deze actie of de door KARWEI uit te keren prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van KARWEI in verband met deze actie wordt geheel en volledig uitgesloten.
27. ‘KARWEI’ is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.